Hvem vi er

 

Fællesfoto

Praksis er en kompagniskabspraksis beregnet til 2 læger. Vi er 3 læger Johan Ludvig Reventlow, Ulla Wolfhagen og Lisbeth Bendtsen om at dele arbejdet, en såkaldt delepraksis, så vi er normalt kun 2 af de faste læger tilstede. Til gengæld holder vi sjældent lukket i forbindelse med ferier og lignende. Derudover har vi normalt 1 til 2 uddannelseslæger tilknyttet praksis, som oftest er her et halvt til et helt år af gangen.

I Praksis er der 3 sygeplejersker Malene, Line og Mette. Mette har også Praksismanager opgaver bl.a. løn og regnskab. Derudover har vi ansat Pernille som sekretær, der også foretager sygeplejefaglige opgaver. Til at hjælpe personalet i det daglige har vi to medicinstuderende Katja og Camilla, som foretager sygeplejefaglige opgaver samt hjælper til i sekretariatet.

Vi har også Lotte som er vores Lægevikar, og er her et par gange om måneden.

 Johan 2

Læge Johan Ludvig Reventlow. Speciallæge i Almen Medicin. Praktiserende læge 1987

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
Lisbeth 1

Læge Lisbeth Bendtsen. Speciallæge i Almen Medicin. Praktiserende læge 2002.

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
Ulla 2-2

Læge Ulla Wolfhagen. Speciallæge i Almen Medicin. Praktiserende læge 1994.

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation

 

 

Personale i klinikken:

Mette Sygeplejerske og Praksismanager Mette

Pernille Sekretær Pernille

Line Sygeplejerske Line

MaleneSygeplejerske Malene

 

Vikarlæger i klinikken:

LotteLotte vil være i klinikken et par gange om måneden.

 

Uddannelseslæger i klinikken:

Hoveduddannelseslæge Khadijeh vil være i Klinikken fra 1/3-23 til 31/5-24.

Introduktionslæge Emil vil være i klinikken fra 1/8-23 til 31/1-24.

 

Medicinstuderende i klinikken:

Katja Medicinstuderende Katja vil være her cirka en dag om ugen og hjælper med blodprøvetagning og andre sygeplejefaglige opgaver.

Medicinstuderende Camilla vil være her cirka en dag om ugen og hjælper med blodprøvetagning og andre sygeplejefaglige opgaver.

Camilla