HVEM ER VI

 

Fællesfoto

Praksis er en kompagniskabspraksis beregnet til 2 læger.

Vi er 3 læger Johan Ludvig Reventlow, Ulla Wolfhagen og Lisbeth Bendtsen om at dele arbejdet, en såkaldt delepraksis, så vi er normalt kun 2 af de faste læger tilstede.

Til gengæld holder vi sjældent lukket i forbindelse med ferier og lignende.

Derudover har vi normalt 1 til 2 uddannelseslæger tilknyttet praksis, som oftest er her et halvt til et helt år af gangen.

Vi har også Lotte Gram, Speciallæge i Almen Medicin, som er her et par gange om måneden.

I Praksis har vi ansat Pernille som SSA og Sekretær, der også foretager sygeplejefaglige opgaver.

Derudover er der 3 Sygeplejersker Malene, Line og Mette. Mette har også Praksismanager opgaver bl.a. løn og regnskab.

Til at hjælpe personalet i det daglige har vi to Medicinstuderende Katja og Camilla, som foretager sygeplejefaglige opgaver, samt hjælper til i sekretariatet.

 

 Johan 2

Læge Johan Ludvig Reventlow. Speciallæge i Almen Medicin. Praktiserende læge 1987

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
Lisbeth 1

Læge Lisbeth Bendtsen. Speciallæge i Almen Medicin. Praktiserende læge 2002.

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
Ulla 2-2

Læge Ulla Wolfhagen. Speciallæge i Almen Medicin. Praktiserende læge 1994.

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation

 

Vikarlæger i klinikken:

Lotte Gram, Speciallæge i Almen Medicin vil være i klinikken et par gange om måneden.

Lotte

 

Uddannelseslæger i klinikken:

Hoveduddannelseslæge Khadijeh vil være i Klinikken fra 1/3-23 til 31/5-24.

KBU Læge Diva vil være i klinikken fra 1/3-24 til 31/8-24.

Hoveduddannelseslæge Sonia vil være i Klinikken fra 1/5-24 – 30/4-25

 

Personale i klinikken:

Pernille Sekretær og SSA Pernille

Line Sygeplejerske Line

MaleneSygeplejerske Malene

MetteSygeplejerske og Praksismanager Mette

 

 

Medicinstuderende i klinikken:

Katja Medicinstuderende Katja vil være her cirka en dag om ugen, og hjælper med blodprøvetagning og andre sygeplejefaglige opgaver.

 

Camilla Medicinstuderende Camilla vil være her cirka en dag hver anden uge, og hjælper med blodprøvetagning og andre sygeplejefaglige opgaver.