Hvem vi er

Praksis er en kompagniskabspraksis beregnet til 2 læger. Vi er 3 læger Johan Ludvig Reventlow, Ulla Wolfhagen og Lisbeth Bendtsen om at dele arbejdet, en såkaldt delepraksis, så vi er normalt kun 2 af de faste læger tilstede. Til gengæld holder vi sjældent lukket i forbindelse med ferier og lignende. Derudover har vi normalt en uddannelseslæge tilknyttet praksis, som oftest er her et halvt år af gangen.

I Praksis er der 3 sygeplejersker Annitta Madsen, Ninna Holm og Mette Buchwald. Derudover har vi ansat Conni og Pernille som sekretærer.

Fælles 2

 Johan 2

Læge Johan Ludvig Reventlow. Speciallæge i Almen Medicin. Praktiserende læge 1987

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
Lisbeth 1

Læge Lisbeth Bendtsen. Speciallæge i Almen Medicin. Praktiserende læge 2002.

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
Ulla 2-2

Læge Ulla Wolfhagen. Speciallæge i Almen Medicin. Praktiserende læge 1994.

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation

Conni Sekretær Conni

Annitta 2-3 Sygeplejerske Annitta Madsen

Mette 2-2 Sygeplejerske, sekretær og bogholder Mette Buchwald

Ninna 1 Sygeplejerske Ninna Holm

Pernille Sekretær Pernille N. Petersen