Praktisk info

Receptionens telefon tid er åben dagligt fra kl. 10.00 til 12.00.

Der er åbent for akutte og andre hastende henvendelser fra 8.00 til 16.00 undtagen fredag, hvor telefonerne nogen dage lukkes kl 12.00. For akut lægehjælp tryk 9.

OBS: Vi holder frokostpause mellem kl. 12.00 til 13.00, så vi henstiller til, at det kun er akutte henvendelser i dette tidsrum. Man er velkommen til evt. at tage plads i venteværelset.

Ved behov for læge udenfor klinikkens åbningstid, henvises der til lægevagten i Region Sjælland på tlf. nr.: 70 15 07 00.

Lægernes telefontid er dagligt fra kl. 8.00 til 9.00

Vores telefonsystem har kø funktion, og mulighed for at vælge den læge, du ønsker at tale med. De læger der er tilstede nævnes til at begynde med, sammen med det nummer der skal trykkes på.

Der kan dog kun være 2 i kø til hver person, og hvis den der vælges har fuld kø, må man enten ringe igen lidt senere eller vælge en af de andre muligheder.

Efter 8.55 bliver alle nye opkald lagt i en fælles kø.

Når du har valgt en læge, vil du blive bedt om at trykke dit person nummer, da det letter ekspeditionen lidt.

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomst terminal, inden du tager plads i venteværelset. Terminalen kvitterer med to bip, når du er rigtig registreret.

Du skal altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få det erstattet. I så fald husk at melde dig til sekretæren, så vi har registreret, at du er kommet.

Børneundersøgelse og tid til børn bestilles ved sekretær mellem kl. 10 – 12. Alternativt ved tidsbestilling via nettet, I skal dog være opmærksomme på, at det skal være på jeres børns cpr-nr. og ikke forældres.

Fornyelse af kørekort bestilles ved sædvanlig læge.

Bemærk svartid på email-konsultation/bestilling er op til 3 dage.